Company Name

Fuller, Inc

Date of Establishment

2011/11/15

Capital

649,160,000 yen

Location of Headquarters

〒277-0871 Chiba Prefecture, Kashiwa-no-ha City, Wakashiba 178-4 Kashiwa-no-ha Campus 148 Block 2 KOIL

Google Map >

Business Description

Smartphone app analytics support projects, smartphone business joint development projects

Bank

Daishi Bank
Mitsui Sumitomo Bank
Mitsubishi UFJ Bank

Executives

CEO Shuta Shibuya
COO and CCO Hiroki Sakurai
Chairman of the Board Kimiya Yamamoto
CFO Yuichi Nagai
CTO Takahiro Fujiwara
CDO Masashi Yamazaki
CSO Satoru Tsunemachi
CRO Yasuhiro Mino
CMO Nobuhiro Sugiyama